december 2023

De heilige graal in industriële bouw

'De mythe van de Heilige Graal', de Amerikaanse auteur Dan Brown heeft er een bestseller over geschreven. Afhankelijk van welke mythe je volgt, omschrijft de Heilige Graal een beker, schaal, speerpunt of edelsteen die bovennatuurlijke krachten zou bezitten. Is ‘planning’ verworden tot de heilige graal bij producenten van prefab bouwelementen?

Één productieplanning is geen mythe, maar aantoonbare waarheid

De droom van menig industriële elementenbouwer is: just-in-time kunnen plannen en produceren. Het blijkt een droom die meermaals tot een nachtmerrie wordt. Oorzaak? Domweg omdat bij de meeste productiebedrijven de productie de planning bepaalt, in plaats van dat de planning de productie aanstuurt. Het is onwenselijk om een planning te hebben die zes tot tien weken op voorhand al in ‘beton is gegoten’. Een andere oorzaak is ‘onduidelijkheid’ door het ontbreken van één planwaarheid.

Excelridders en plan-tovenaars

Dit laatste zie je simpelweg terug in de dagdagelijkse praktijk. Verschillende afdelingen hebben losse planningen, waardoor er meerdere ‘waarheden’ ontstaan. Excel is hierin de toverformule, de planners fungeren als excelridders en productieleiders als plan-tovenaars. Dat maakt (productie)planning allesbehalve flexibel. Projecten verschuiven continu en wanneer je niet flexibel bent in het plannen, loop je het risico altijd op het verkeerde moment te produceren, met alle gevolgen van dien. Hoe korter de productie op de levering zit, hoe makkelijker je kunt schuiven in de planning, zodat je produceert wat je levert. Bijkomend voordeel: zo wordt ook een onnodige voorraad gereed product voorkomen.

Geïntegreerde planning en aansturing van de productie.

Industriële elementenbouwers hebben baat bij een actuele planning op basis van realtime data uit de logistieke en productieprocessen. De vraag “wanneer moet wat en met welke kwaliteit geleverd worden?", vraagt om een wezenlijk andere benadering van alles wat invloed heeft op productie. Een essentieel onderdeel hierin in planning. Er is een toenemende vraag naar één integrale planning, gecombineerd met een integrale aansturing van de productie. En dat van grof naar fijn.

Het BIM4Production® platform integreert zowel de planning als aansturing van de productie (via MES en inclusief de kwaliteitscontrole) als de logistieke planning. Daarnaast automatiseert het platform diverse handelingen die bij het plannen en produceren komt kijken. Er is slechts één (plan)waarheid, maar deze is wel in verschillende verschijningsvormen te bekijken. In de grove fase wordt een project in doorlooptijd gepland. In deze fase wordt bijvoorbeeld automatisch berekend welke stappen afgevinkt moeten worden om op tijd het definitieve BIM-model klaar te hebben, om op basis daarvan op tijd te kunnen produceren en leveren. Is het BIM-model binnen, dan wordt dit als stap vastgelegd. Ook als deze te vroeg of te laat binnen is. Vanuit deze duidelijke mijlpalen (die in aantal en benaming voor ieder productiebedrijf zelf te bepalen en te benoemen zijn) ontstaat er een fijnmazige planning waarin de essentiële stappen in flow (het slim doorlopen) worden bewaakt.

Plannen: van logistiek naar productie
Plannen: van logistiek naar productie

Vanuit planning produceren in de levervolgorde

Zodra de engineering gereed is, wordt de productieplanning opgestart en faciliteert het platform de elementenplanning en de productie en logistieke planning tot in de kleinste details. In de productie-flow die dan ontstaat is er ook aandacht voor kwaliteitsbewaking én -borging (pér element!). Via een overall planning is er in één weergave overzicht te krijgen in alle verschillende lopende projecten. Op ieder moment van de dag heb je inzicht in de productieflow, produceer je wat je kunt uitleveren in de juiste volgorde van de levering.

De revolutionaire datamodellen onder het BIM4Production® platform handelt alle data af die hierbij over en weer gedeeld wordt tussen de verschillende productiestappen. Denk hierbij aan eenvoudige start/stop meldingen of kwaliteitschecks, alsook de data die gedeeld wordt naar andere systemen, bijvoorbeeld de erp.

Is planning dé Heilige Graal in prefab?

De mythe-achtige boodschappen behouden wij graag tot Brown’s ‘Da Vinci Code’. Maar dat slimme en integrale planning meer dan essentieel is in de productie-omgeving van prefab bouwelementen, dat is onmiskenbaar zeker.

BIM4Production® integreert, faciliteert en regisseert vanuit één waarheid en draagt zo meer dan bij aan het verkrijgen van een optimale flow.

Geen mythe, maar aantoonbare waarheid.

Vragen? Laat hier uw gegevens achter!

Get the flow

BIM4Production®: Verzekerd van optimale flow

Adres
Plaagslagen 5
7463 PJ Rijssen
Algemene gegevens
KvK: 08114303
BTW: NL811764916B01
Social