Profielstage Manage The Process

 • Vernieuwend

  Vernieuwend

 • Resultaatgericht

  Resultaatgericht

 • Profielstage

  Profielstage

 • Per direct

  Per direct

Met ons softwareplatform BIM4Production® verzekeren wij industriële elementenbouwers in de bouwsector van optimale flow in hun productie. Met jouw kennis, kunde en energie lever jij hier een belangrijke bijdrage aan.

Opdrachtsituatie & probleemstelling

BIM4Production® (Profity BV) is een groeiend softwarebedrijf. Deze groei gaat samen op met de behoefte om verschillende bedrijfsprocessen beter in beeld te krijgen en deze schaalbaar te maken. Veel van de huidige processen zijn “gaandeweg” als werkwijze ontstaan, praktisch en pragmatisch. Het ontbreekt echter aan een goede borging, waardoor schaalbaarheid als lastig ervaren wordt en procesverbetering moeilijk uitvoerbaar en meetbaar is.

Opdracht

De student maakt de verschillende primaire en secundaire processen inzichtelijk (moduleren) en voert - vanuit een grondige analyse en in samenspraak - verbetervoorstellen door. Hij/zij voorziet de organisatie van een advies, dan wel implementeert en borgt de (nieuwe) processen in samenwerking met de betrokken.

Opdrachtresultaat


Een uitgewerkt adviesrapport met duidelijk onderbouwde analyses en aanbevelingen over
de aangepakte processen. Bij aangetoonde haalbaarheid aangevuld met een
implementatieplan dan wel een eerste aanzet tot implementatie.


Opdrachtomgeving

Wij zijn een a-typisch softwarebedrijf. Onze organisatiestructuur kenmerkt zich als die van een “Ondernemende Organisatie (eenvoudige structuur)” . Wij realiseren van innovatieve en betrouwbare software voor een specifieke sector. Hierin werken wij relationeel, zowel intern als extern, gericht vanuit onze kernwaarden:

 • Vertrouwen
 • Kwetsbaarheid
 • Vergeven

Jouw werkplek bij BIM4Production®

Je krijgt gedurende de overeengekomen periode de beschikking over een eigen werkplek en de benodigde communicatievoorzieningen. Met de begeleiders wordt het verloop van de stage, waaronder de aanwezigheid en werkzaamheden, besproken tijdens een vast periodiek afgesproken overlegmoment.

Onze cultuur omschrijft zich als een open, vrije en laagdrempelige cultuur waarin medewerkers het vertrouwen en de ruimte gegeven wordt om naar eigen inzicht het “werk” te doen of in het nemen van initiatief. Gericht op de gezamenlijke of persoonlijke doelen en doelstellingen en in overeenstemming met gemaakte afspraken.

Reageer

Ben je écht geïnteresseerd in deze stageopdracht, bel dan Maarten van der Boon vandaag nog op 06 30 88 76 66.